CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Quản lý và giải quyết giao dịch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (27/11/2017 14:37:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường thành Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh quản lý và giải quyết giao dịch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc thực hiện theo quy định này gây rất nhiều khó khăn, bất cập, không phù hợp. Các thủ tục hành chính trong giao dịch đất đai qua nhiều giai đoạn hơn trước đây, người dân phải đi lại xa hơn, hồ sơ giải quyết bị chậm nhiều, gây bức xúc trong nhân dân. Mức thu lệ phí trích đo bản đồ địa chính giá quá cao so với thu nhập của nhân dân, nhiều hộ khó khăn không có khả năng thực hiện. Hồ sơ địa chính do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quản lý nhưng việc giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai chủ yếu do cấp huyện giải quyết, do vậy gây khó khăn cho Phòng Tài nguyên và Môi trường khi tham mưu ... Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh để Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường như Luật đất đai năm 2003 và các giao dịch về đất đai để cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện phù hợp với thực tiễn giải quyết các thủ tục hành chính có hiệu quả hơn, hạn chế tối đa bức xúc trong nhân dân.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (27/11/2017 12:40:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Long An phản ánh, hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương trên địa bàn tỉnh Long An còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài. Trong đó, có nội dung liên quan đến tiền bồi thường mà người dân chưa được trả đã được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và phát sinh lãi suất. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và tránh xáo trộn cho người bị thu hồi đất chưa đồng ý nhận tiền bồi thường mà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và phát sinh lãi suất trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý giải quyết theo hướng tiếp tục giữ số tiền gốc và lãi suất tại các ngân hàng, khi người dân đồng ý nhận tiền sẽ được chi trả cả phần tiền gốc và lãi suất phát sinh đối với dự án sử dụng vốn do tổ chức kinh tế ứng trước cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (không phải tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (27/11/2017 10:22:00)
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp hội ý công tác của lãnh đạo Bộ mới đây. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân; Thủ trưởng các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

Trả lời kiến nghị cử tri về sửa đổi, hướng dẫn các nội dung về pháp luật đất đai (26/11/2017 16:50:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hướng dẫn các nội dung liên quan đến pháp luật đất đai.

Tăng cường các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động cấp phép, khai thác, sử dụng nguồn nước và xả nước thải, đảm bảo an ninh nguồn tài nguyên nước (26/11/2017 15:09:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri thành phố Hà Nội cho rằng nước là tài nguyên vô cùng quan trọng, nhưng hiện nay nguồn nước ngầm, nước mặt ở nước ta suy giảm và ô nhiễm ngày càng tăng cả về mức độ và quy mô. Rừng đầu nguồn suy giảm, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, mặn xâm nhập cũng tác động mạnh mẽ đến tài nguyên nước. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động cấp phép, khai thác, sử dụng nguồn nước và xả nước thải, đảm bảo an ninh nguồn tài nguyên nước.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 56

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524