CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố phương án cắt giảm 51,3% danh mục hàng hóa và bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành (24/05/2018 15:44:00)
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018 công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thu hút đầu tư công nghệ cao để xử lý rác thải, cải thiện môi trường (29/04/2018 16:37:00)
Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi, thu hút đầu tư công nghệ cao để xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống, hạn chế sử dụng túi ni lông thay bằng vật liệu tự hủy.

Quy định về chính sách giao đất sản xuất cho các cán bộ, công chức cấp xã (29/04/2018 10:54:00)
Theo Luật đất đai năm 2013, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó quy định các đối tượng được giao đất là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và trong hộ chỉ cần có 01 người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được giao đất. Tuy nhiên trên thực tế đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (mà có cả hai vợ và chồng đang công tác ở cấp xã) thì vẫn không được giao đất mà chuyển sang hình thức thuê đất. Đây là một trong những bất cập rất lớn vì cán bộ cấp xã có thu nhập từ đồng lương rất thấp, mặt khác vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ thì họ vẫn trực tiếp lao động trên diện tích đất mà họ đã tạo dựng trước đây. Do đó, cử tri tỉnh Bình Phước đề nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh quy định về chính sách giao đất cho các đối tượng trên cho phù hợp.

Kiểm soát túi ni lông khó phân hủy (28/04/2018 16:35:00)
Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị Chính phủ nhanh chóng nghiên cứu, nhằm cụ thể hóa quy định về sử dụng tràn lan túi nilon trong buôn bán, sinh hoạt, tạo hành lang pháp lý để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay. Bởi, loại rác thải này khỏ phân hủy, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Giá đất tính bồi thường giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể phù hợp với giá thị trường (28/04/2018 10:53:00)
Cử tri tỉnh Bắc Ninh đề nghị Nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng một phần bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp để làm một số loại hình dự án: đất ở, đất sản xuất kinh doanh “dịch vụ, đất sản xuất làng nghề, đất dự án BT và một số loại hình đất kinh doanh phi nông nghiệp khác”.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 8

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524