CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (04/12/2017 15:53:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký Quyết định 2965/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018.

Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng (01/12/2017 15:02:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 3069/QĐ-BTNMT về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Cụ thể như sau:

Đảm bảo việc phát triển nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận đất đai và thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất (30/11/2017 14:41:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thái Bình phản ánh thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tích tụ ruộng đất để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, song do vướng mắc về hạn điền và cơ chế chính sách (theo Nghị định 210) chưa hấp dẫn, nên khó tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên Luật đất đai năm 2013 mới được sửa đổi, vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế đặc thù, giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trên.

Hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (30/11/2017 12:47:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV Cử tri tỉnh Nam Định đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 theo hướng mở rộng hạn mức cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa về một số vấn đề liên quan tới đất đai (29/11/2017 14:40:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ cần có quy định cụ thể trong việc tích tụ đất đai, hạn điền trong nông thôn, đồng thời có kế hoạch chia lại đất cho người dân để khắc phục tình trạng có hộ gia đình hiện có ít nhân khẩu nhưng có nhiều đất, có hộ gia đình nhiều khẩu lại không có đất canh tác.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 49

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524