CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Quy định rõ việc hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng đất nhiều lần (27/04/2018 10:52:00)
Hiện nay người dân có nhiều nhu cầu liên quan đến đất đai nhưng Luật Đất đai chưa quy định hoặc quy định chưa rõ nên các cơ quan chức năng rất khó hoặc không thể giải quyết cho nhân dân như: đăng ký chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm; không quy định rõ việc hộ gia đình xin chuyển mục đích nhiều lần, mỗi lần không quá 0,5 ha, nhưng tổng diện tích số lần chuyển mục đích lớn hơn 0,5 ha, hoặc trường hợp chuyến mục đích trong cùng một thửa đất hay nhiều thửa đất có cùng vị trí; thời gian thực hiện trích đo địa chính thửa đất;... Vì vậy tỉnh Đắk Nông kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Đất đai cho phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Phân cấp, giao quyền cho Ban quản lý khu kinh tế trong quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại khu kinh tế (26/04/2018 16:33:00)
Cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và sửa đổi Điều 11 Thông tư số 27/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 theo hướng phân cấp, giao quyền trực tiếp hoặc ủy quyền theo lộ trình cho Ban quản lý khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ (nội dung này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 05/9/2016).

Khuyến khích về đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao (26/04/2018 10:50:00)
Trong thời gian qua, Chính phủ luôn quan tâm đến ngành nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố Hải Phòng cũng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số mô hình ứng dụng công nghệ cao có mô hình hiện đại khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên các nhà đầu tư vào lĩnh vực này ít hưởng ứng, vì nhà đầu tư chỉ bỏ tiền đầu tư khi có được quyền sử dụng đất lâu dài với quy mô diện tích phù hợp yêu cầu sản xuất. Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật đất đai nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa nông nghiệp, tiến kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giai đoạn tới.

Quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (25/04/2018 16:29:00)
Cử tri tỉnh Long An phản ánh: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp thì thủ tục cấp hồ sơ môi trường không yêu cầu dự án cần có quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Tại điểm a, d, Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, thực tế nếu dự án đã được cấp hồ sơ môi trường nhưng không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh thì không thể triển khai thực hiện dự án được. Do đó, quyết định phê duyệt hồ sơ môi trường không được sử dụng, tạo lãng phí xã hội. Kiến nghị Trung ương bổ sung quy định cụ thể nhóm đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi được cấp quyết định đầu tư.

Rà soát, đánh giá ĐTM dự án Công viên trái cây tỉnh Tiền Giang (25/04/2018 10:49:00)
Cử tri tỉnh Tiền Giang rất quan tâm đến dự án Công viên trái cây tỉnh Tiền Giang. Cử tri cho rằng khi thực hiện dự án này sẽ lấy ra dòng chảy của sông gần 7ha, như vậy nguy cơ làm thay đổi dòng chảy ảnh hưởng tự nhiên sinh thái, nguy cơ gây sạt lở đất của khu vực này. Cử tri đề nghị Bộ, ngành chức năng cần có ý kiến đến dự án trên; nên tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ càng, nếu dự án có tính khả thi thì tiếp tục thực hiện, nếu không khả thi thì đề nghị xóa bỏ để tránh hậu quả xấu.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 15

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524