CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (08/04/2019 17:05:00)
Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ; ngày 08/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 849/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết.

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho bà Akiko Fujii, Phó Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam (08/04/2019 17:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 844/QĐ-BTNMT ngày 8/4/2019 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho bà Akiko Fujii, Phó Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường.

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập báo cáo phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. (04/03/2019 14:00:00)
Ngày 4/3/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 477/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập báo cáo phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.

Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (28/02/2019 15:00:00)
Ngày 28/02/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát động phong trào thi đua năm 2019 (01/02/2019 17:37:00)
Ngày 1/2/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua về việc phát động thi đua năm 2019.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 12

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524