CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ TN&MT (08/01/2018 10:05:00)
Ngày 8/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (08/01/2018 08:00:00)
Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 8/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức (08/12/2017 09:30:00)
Ngày 06/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với nhiều điểm mới quan trọng.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện CCHC (07/12/2017 13:48:00)
“Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); lấy kết quả thực hiện CCHC là tiêu chí chính để làm cơ sở cho việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2017; rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết; giảm thời gian, đơn giản hóa hồ sơ, thành phần hồ sơ trong thực hiện TTHC; đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khẩn trương hoàn thành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; Tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ…" - Đó là các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đưa ra tại Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐTNMT ngày 22/11/2017 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH (06/12/2017 15:19:46)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 150

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524