CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về môi trường làng nghề và các doanh nghiệp xả thải lớn trên toàn quốc (28/02/2018 11:11:00)
Gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh Hà Tĩnh, Thái Bình đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về môi trường làng nghề, doanh nghiệp xả thải lớn trên toàn quốc và có chiến lược nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ xử lý rác thải đảm bảo môi trường để các địa phương  đưa vào áp dụng xử lý tại chỗ đạt yêu cầu.

Giám sát, kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (27/02/2018 11:20:00)
Gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị sửa đổi khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai theo hướng chỉ thực hiện xin phép Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những dự án xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác khi diện tích tích đó không nằm trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt.

Xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm để bảo vệ nguồn tài nguyên nước (27/02/2018 11:07:00)
Gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Cử tri tỉnh Bến Tre phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nước hiện nay rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương có công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi, quy mô trang trại đầu tư chưa cao, việc quản lý môi trường chăn nuôi còn nhiều bất cập. Đồng thời do ý thức của một số hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán xả thải tự nhiên ra môi trường dẫn đến nguy cơ gây ô nhiêm môi trường nước nghiêm trọng. Đề nghị ngành môi trường thường xuyên thanh tra, kiểm tra có biện pháp xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm để bảo vệ nguồn tài nguyên nước cũng như bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Quy định rõ thời điểm tính tiền thuê đất (26/02/2018 11:19:00)
Gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Chỉnh phủ bổ sung hướng dẫn chi tiết khoản 3, Điều 108 Luật Đất đai, quy định rõ thời điềm tính tiền thuê đất là thời điểm nhà đầu tư nhận bàn giao đất trên thực địa.

Thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất (26/02/2018 11:06:00)
Gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Cử tri thành phố Hải Phòng  có nêu: Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Luật Đất đai, Nhà nước quyết định việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không phải tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai (từ điểm a đến điểm i) đều bị thu hồi mà chỉ có 02 trường hợp là: (1) sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; (2) người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành. Các hành vi khác bị coi là sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 1 0/1 1/2014 của Chỉnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, tại điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 không được quy định trong Nghị định 102/2014/NĐ-CP, điều này gây khó khăn nhất định cho cơ quan thực thi công vụ khi cần thiết phải xử lý trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm này. Đề nghị Chính phủ bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đó với Nhà nước trong trường hợp“người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà Nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành” trong Nghị định số 102/2014/NĐ-CP.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 103

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524