CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng (01/12/2017 15:02:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 3069/QĐ-BTNMT về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Cụ thể như sau:

Đảm bảo việc phát triển nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận đất đai và thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất (30/11/2017 14:41:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thái Bình phản ánh thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tích tụ ruộng đất để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, song do vướng mắc về hạn điền và cơ chế chính sách (theo Nghị định 210) chưa hấp dẫn, nên khó tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên Luật đất đai năm 2013 mới được sửa đổi, vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế đặc thù, giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trên.

Hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (30/11/2017 12:47:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV Cử tri tỉnh Nam Định đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 theo hướng mở rộng hạn mức cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa về một số vấn đề liên quan tới đất đai (29/11/2017 14:40:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ cần có quy định cụ thể trong việc tích tụ đất đai, hạn điền trong nông thôn, đồng thời có kế hoạch chia lại đất cho người dân để khắc phục tình trạng có hộ gia đình hiện có ít nhân khẩu nhưng có nhiều đất, có hộ gia đình nhiều khẩu lại không có đất canh tác.

Các hình thức bồi thường về đất (29/11/2017 12:45:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Long An cho rằng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận của người dân, kiến nghị Chính phủ trình quốc hội xem xét sửa đổi Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai theo hướng: việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc đất không cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi nhưng phải tổ chức xác định giá đất cụ thể cho cả loại đất thu hồi và loại đất bồi thường, đồng thời thực hiện thanh toán khoản chênh lệch (nếu có).

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 50

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524