CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (02/02/2018 17:00:00)
Ngày 2/2/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2018, bảo đảm tổ chức đón Tết tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2018, bảo đảm tổ chức đón Tết tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (01/02/2018 20:00:00)
Phát biểu chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai công tác tháng 2, 3/2018 diễn ra chiều 1/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị trong bộ triển khai công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu, tập trong làm việc với tinh thần cao nhất đến những ngày làm việc cuối cùng của năm Đinh Dậu.

Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường (19/01/2018 18:30:20)
Ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-BTNBMT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (19/01/2018 18:28:48)
Ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 126/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TƯQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản) trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định phê duyệt Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo quy định.

Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở” (19/01/2018 16:12:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chủ trương của Chính phủ về việc không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2018 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở”. Đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của đơn vị nhằm cụ thể hoá Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 150

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524