CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Khuyến khích về đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao (26/04/2019 10:50:00)
Trong thời gian qua, Chính phủ luôn quan tâm đến ngành nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố Hải Phòng cũng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số mô hình ứng dụng công nghệ cao có mô hình hiện đại khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên các nhà đầu tư vào lĩnh vực này ít hưởng ứng, vì nhà đầu tư chỉ bỏ tiền đầu tư khi có được quyền sử dụng đất lâu dài với quy mô diện tích phù hợp yêu cầu sản xuất. Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật đất đai nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa nông nghiệp, tiến kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giai đoạn tới.

Quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (25/04/2019 16:29:00)
Cử tri tỉnh Long An phản ánh: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp thì thủ tục cấp hồ sơ môi trường không yêu cầu dự án cần có quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Tại điểm a, d, Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, thực tế nếu dự án đã được cấp hồ sơ môi trường nhưng không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh thì không thể triển khai thực hiện dự án được. Do đó, quyết định phê duyệt hồ sơ môi trường không được sử dụng, tạo lãng phí xã hội. Kiến nghị Trung ương bổ sung quy định cụ thể nhóm đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi được cấp quyết định đầu tư.

Rà soát, đánh giá ĐTM dự án Công viên trái cây tỉnh Tiền Giang (25/04/2019 10:49:00)
Cử tri tỉnh Tiền Giang rất quan tâm đến dự án Công viên trái cây tỉnh Tiền Giang. Cử tri cho rằng khi thực hiện dự án này sẽ lấy ra dòng chảy của sông gần 7ha, như vậy nguy cơ làm thay đổi dòng chảy ảnh hưởng tự nhiên sinh thái, nguy cơ gây sạt lở đất của khu vực này. Cử tri đề nghị Bộ, ngành chức năng cần có ý kiến đến dự án trên; nên tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ càng, nếu dự án có tính khả thi thì tiếp tục thực hiện, nếu không khả thi thì đề nghị xóa bỏ để tránh hậu quả xấu.

Quy định rõ việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (24/04/2019 16:26:00)
Theo phản ánh của cử tri tỉnh Long An: Hiện nay, việc quản lý chất thải và phế liệu đã được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể các tiêu chí xác định đủ điều kiện hành nghề thu gom rác thải sinh hoạt gây khó khăn cho địa phương trong quản lý hoạt động của thu gom rác. Kiến nghị Trung ương ban hành các quy định hướng dẫn về quản lý thu gom, tiêu chí xác định cơ sở đủ điều kiện thu gom đối với rác thải sinh hoạt.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM (24/04/2019 10:48:00)
Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị đối với các công trình, quỹ đất của các cơ quan trung ương hay cơ quan khác trên địa bàn Thành phố nếu không tiếp tục sử dụng hay sử dụng không hiệu quả, Chính phủ nên có chủ trương hoán đổi hoặc giao hẳn cho Thành phố quản lý và triển khai hiệu quả hơn.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 27

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524