CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường (19/01/2018 18:30:20)
Ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-BTNBMT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (19/01/2018 18:28:48)
Ngày 18/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 126/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TƯQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản) trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định phê duyệt Báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo quy định.

Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở” (19/01/2018 16:12:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chủ trương của Chính phủ về việc không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2018 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở”. Đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của đơn vị nhằm cụ thể hoá Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ TN&MT (08/01/2018 10:05:00)
Ngày 8/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (08/01/2018 08:00:00)
Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo được thành lập tại Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 8/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 50

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524