Tin hoạt động
Phối hợp toàn diện để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (19/04/2024 21:05:00)
Chiều 19/4, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

small_hop-giao-ban.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tập trung hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao

Trong 3 tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện Chương trình công tác, đặc biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lĩnh vực chuyên ngành.

Nêu rõ những kết quả này, ông Phạm Tân Tuyến - Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngay từ đầu năm 2024, bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã rất quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, nhạy bén, kịp thời trong phản ứng chính sách; linh hoạt, trách nhiệm, hiệu quả trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng cũng như mới phát sinh.

Trong đó đã tổ chức triển khai nhanh chóng, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành Chương trình hành động của Ngành tài nguyên và môi trường; Chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu phục vụ Kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ; Bộ cũng đã chủ trì, tổ chức nhiều Hội nghị lớn, quan trọng, tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với các địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý TN&MT.

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-.jpg

Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Tân Tuyến báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, cấp bách: tổ chức triển khai Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, xây dựng Luật Địa chất và khoáng sản; hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế; phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa v.v.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Phạm Tân Tuyến cho biết, các đơn vị được giao chủ trì, tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ Bộ được giao chủ trì thuộc Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Cán sự Đảng, Chính phủ năm 2024 để trình cấp có thẩm quyền bảo đảm chất lượng và thời hạn.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện các quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Ngành.

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-7.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh điều hành Hội nghị giao ban công tác Quý I/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị triển khai Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tới các cấp, các bộ phận, tập thể và cá nhân liên quan; lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng công việc, từng hạng mục, nhiệm vụ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc; gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức với mỗi công việc tương ứng; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30/6/2024 đạt trên 30%, đến hết ngày 30/9/2024 đạt trên 60%, đến hết ngày 31/1/2025 đạt trên 95%.

Cùng với đó, hoàn thiện, trình ban hành Quy định của Bộ về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ; thực hiện rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ giai đoạn 2024 - 2026 và 2026 – 2031. Tổ chức tuyển dụng công chức theo kế hoạch Bộ phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị công lập ngành tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác xác minh tài sản thu nhập năm 2024 theo kế hoạch; tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước đây; tập trung thực hiện, hoàn thành dứt điểm các vụ việc giám định tư pháp và định giá tài sản…

Tại Hội nghị, thủ trưởng các đơn vị trao đổi, thảo luận và đưa ra giải pháp trong thời gian tới về các công tác cải cách cách thủ tục hành chính; chương trình đào tạo, quy hoạch cán bộ; phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng và ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý về khoáng sản; công tác về thanh tra, kiểm tra… cũng như các công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để thực hiện các nhiệm vụ chung.

Nâng cao hơn nữa công tác tham mưu và phối hợp

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-3.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-4.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-5.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-2.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, các Thứ trưởng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị. Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đều có mối quan hệ mật thiết, do đó cần có sự chung tay của tất cả các đơn vị trong Bộ trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa để hiểu và bám sát các nhiệm vụ. Đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung, văn bản của đơn vị xây dựng, tránh dồn việc cho các đơn vị tổng hợp.

Về các nhiệm vụ chuyên môn khác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị những đơn vị có nhiệm vụ tổ chức, kiện toàn tổ chức cần sớm chuẩn bị các điều kiện về thi tuyển công chức, viên chức, hoàn thành đề án vị trí việc làm để đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị được giao phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đề án 06 của Chính phủ. Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị các đơn vị xây dựng các hệ thống báo cáo trực tuyến để theo dõi các nhóm công việc tốt hơn nữa, đặc biệt cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu những thắc mắc, kiến nghị của cử tri, của địa phương để có thể cung cấp thông tin một cách kịp thời.

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-8.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung để từ đó có được giải pháp hiệu quả, thiết thực nhất đưa nguồn tài nguyên môi trường phục vụ cho phát triển đất nước.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tán thành ý kiến của các Thứ trưởng, và đề nghị các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung để từ đó có được giải pháp hiệu quả, thiết thực nhất đưa nguồn tài nguyên môi trường phục vụ cho phát triển đất nước.

Đánh giá cao những nhiệm vụ đã hoàn thành trong Quý 1/2024, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị trong thời gian tới các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phát huy những thành tích, đồng thời cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp, chủ động trong công việc thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ sẽ theo dõi, đôn đốc để các đơn vị của Bộ phối hợp tốt hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhóm công việc.

small_20240419-bo-truong-hop-giao-ban-quy-i-6.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kết luận Hội nghij

Về những nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần chuẩn bị tốt các tài liệu, báo cáo để phục vụ cho Kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Chủ động trong công việc để hoàn thành sớm các văn bản xây dựng Nghị định, thông tư hướng dẫn; rà soát các quy hoạch để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

Về nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai theo quan điểm 1+63, Bộ trưởng đề nghị sớm hoàn thiện các văn bản để hướng dẫn địa phương để có sự phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thống nhất từ trung ương tới các địa phương.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu rà soát, đánh giá thực hiện JETP và phân công trách nhiệm xây dựng khung chính sách thực hiện JETP; hỗ trợ triển khai thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng…

Trong lĩnh vực môi trường, bên cạnh công tác quản lý nhà nước cần tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực…

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng khuyến khích việc nghiên cứu, phát triển các đề tài khoa học công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn cao để đưa vào phục vụ các hoạt động quản lý, điều tra thu thập số liệu, dự báo, cảnh báo…

Đặc biệt, nhấn mạnh về việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các trường Đại học nâng cao chất lượng đào tạo, các Viện nghiên cứu khuyến khích cho các nhà khoa học có môi trường phát triển; công tác tuyển dụng phải có các chương trình, chính sách thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của Bộ, của ngành và của đất nước.

Trong số những kết quả đạt được trong Quý I năm 2024, công tác cải cách hành chính được đánh giá cao. Ngày 17/4 vừa qua, tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) năm 2023, Chỉ số PAR Index năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 87,01/100 điểm, xếp hạng 5/17 bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 0,42 điểm và 1 hạng so với năm 2022, tiếp tục đứng trong nhóm thứ hạng cao.

 

 

Khương Trung - Mai Đan


CÁC TIN LIÊN QUAN