VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
420/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành Trần Hồng Hà 07/03/2022 Tải file đính kèm
382/QÐ-BTNMT Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 01/03/2022 Tải file đính kèm
1048/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 Trần Hồng Hà 06/05/2020 Tải file đính kèm
406/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 Trần Hồng Hà 14/02/2020 Tải file đính kèm
347/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 06/02/2020 Tải file đính kèm
246/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 Trần Hồng Hà 30/01/2020 Tải file đính kèm
447/BTNMT-VP Công văn Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 22/01/2020 Tải file đính kèm
446/BTNMT-TÐKTTT Công văn Phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV Trần Hồng Hà 22/01/2020 Tải file đính kèm
91/QÐ-BTNMT Quyết định Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Trần Hồng Hà 13/01/2020 Tải file đính kèm
84/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc khen thưởng thành tích chuyên đề Trần Hồng Hà 10/01/2020 Tải file đính kèm
Tổng số: 626 văn bản. Trang 1/63
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 22

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524