CHỈ ĐẠO
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (14/07/2023 18:00:00)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 845/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo Quyết định, Trưởng ban là đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (22/06/2023 15:00:00)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Chủ tịch Hội đồng.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (15/06/2023 20:05:00)
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo trên tinh thần khi Luật được thông qua sẽ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, phát huy được cao nhất những giá trị từ tài nguyên đất đai cho phát triển đất nước.

Triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 154/NQ-CP Triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 154/NQ-CP (14/06/2023 09:00:00)
Ngày 14/6/2023, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã ký ban hành Kế hoạch số 512-KH/BCSĐTNMT thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì họp hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì họp hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (13/06/2023 19:00:00)
Chiều 13/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã chủ trì cuộc họp với cơ quan soạn thảo và các đơn vị chuyên môn để tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận Tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

CÁC TIN LIÊN QUAN