Tiếp tục triển khai có hiệu quả về Chiến lược phát triển kinh tế biển (12-04-2024)

Sáng 12/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát...

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về các Nghị định... (10-04-2024)

Sáng 10/4, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghe và cho ý kiến về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất...

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng,... (09-04-2024)

Sáng 9/4, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai họp thực hiện các nhiệm...

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Hội người Cao tuổi Việt Nam: Phối hợp vì... (08-04-2024)

Chiều 8/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực...

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra hiện trường vụ tai nạn hầm lò tại Quảng... (03-04-2024)

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị, cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức,...

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm... (26-09-2023)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bám sát quan điểm chỉ đạo tại...

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban Thư ký thực hiện Tuyên... (14-07-2023)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 845/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên...

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng... (22-06-2023)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng...

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của... (15-06-2023)

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của đại biểu Quốc hội...

Triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp... (14-06-2023)

Ngày 14/6/2023, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã ký ban hành Kế hoạch số 512-KH/BCSĐTNMT...