Tin hoạt động
Chủ động, sáng tạo, ứng dụng khoa học tạo nền tảng cho sự phát triển (23/04/2024 20:30:00)
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn mỗi thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị, của ngành TN&MT, luôn chủ động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-17.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lập nhiều thành tích và trong phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Công ty TN&MT Việt Nam) tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Trần Quý Kiên; ông Đường Phan Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa; ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh; ông Lê Bá Phúc, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; đại diện Cục An ninh kinh tế Bộ Công an; đại diện Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu; các doanh nghiệp trong và ngoài Bộ, các đối tác, các nhà khoa học cùng gần 100 cá nhân tiêu biểu của Công ty TN&MT.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-4.jpg

Các đại biểu tham dự làm Lễ chào cờ

Đổi mới để phát triển vững chắc trong tương lai

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch Công ty TN&MT Việt Nam cho biết, thời gian qua, Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TN&MT; sự tạo điều kiện của các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành, sự giúp đỡ của các chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phần lớn cán bộ công nhân viên trong Công ty có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-.jpg

Ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch Công ty TN&MT Việt Nam cho biết, thời gian qua, Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TN&MT.

Cùng với đó, Công ty luôn duy trì các địa bàn truyền thống và luôn chủ động mở rộng thêm các thị trường và các lĩnh vực mới theo năng lực của mình. Ngoài ra Công ty còn liên kết với các đối tác để tham gia một số lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực kinh nghiệm đặc biệt là năng lực kinh nghiệm của nhà thầu.

Việc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn theo hướng chỉ đạo thống nhất, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động trong quản lý điều hành. Công ty luôn có thông tin kịp thời để đưa ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể cho từng nội dung công việc.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-12.jpg

Các cán bộ, người lao động Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tham dự Hội nghị.

Năm 2023, tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 188.086 tỷ đồng, bằng 86% so với năm 2022 (218,893 tỷ đồng), bằng 80% so với kế hoạch năm 2023 (233,833 tỷ đồng); Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đạt 51,720 tỷ đồng, bằng 115% so với năm 2022 (45,044 tỷ đồng), bằng 115% so với kế hoạch năm 2023 (45,000 tỷ đồng).

Thu nhập bình quân đầu người Công ty mẹ đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 108% so với năm 2022 (11,5 triệu đồng/người/tháng), bằng 104% so với kế hoạch năm 2023 (12 triệu đồng/người/tháng); Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 129% so với năm 2022 (8,9 triệu đồng/người/tháng), bằng 128% so với kế hoạch 2023 (9 triệu đồng/người/tháng).

Mặc dù năm 2023, thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty đã được cải thiện, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bước đầu tạo được sự ổn định chung trong Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, từ tìm kiếm nguồn việc làm, sắp xếp tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thiết bị công nghệ, tài chính...

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-11.jpg

Các cán bộ, người lao động Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tham dự Hội nghị.

Để có sự ổn định và phát triển lớn mạnh, xứng tầm với vị thế và trách nhiệm đã được Nhà nước và Bộ TN&MT giao, theo ông Ngô Sỹ Cường, năm 2024, Công ty tiếp tục khắc phục các hạn chế, có những bước đi, những biện pháp đột phá mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn trương hơn nữa để tạo ra những phương thức kinh doanh, những sản phẩm mới, kế thừa và phát huy triệt để vào những lĩnh vực Công ty có tiềm năng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Ngô Sỹ Cường cho biết, Công ty tiếp tục thực hiện kiện toàn và ổn định tổ chức, bộ máy và đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo tiến độ kế hoạch; mở rộng hoạt động ở những lĩnh vực, những mảng thị trường mà Công ty có lợi thế, định hướng tập trung; cải thiện công tác điều hành, quản trị kinh doanh để trước mắt đảm bảo đủ công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo là vấn đề mấu chốt để đảm bảo sự phát triển thành công của Công ty.

Theo đó, nhiệm vụ chiến lược của Công ty là tiếp tục duy trì Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, tập trung đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành TN&MT; đầu tư khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của thị trường; tập trung tìm kiếm mở rộng thị trường với những công việc có chuyên môn đặc thù của ngành TN&MT.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-16.jpg

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lập nhiều thành tích trong công tác và trong phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Cùng với đó, Công ty chuyển đổi dần cơ cấu sản xuất của Công ty với mục tiêu: Lĩnh vực đo đạc và bản đồ chiếm 30%; Lĩnh vực quản lý đất đai chiếm 40%; Lĩnh vực Môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, khoáng sản chiếm 20%; Lĩnh vực khác chiếm 10%; Khai thác tốt các nguồn lực về đất đai tránh lãng phí và tạo nên nguồn thu cho Công ty.

Về nhiệm vụ trước mắt, Công ty tập trung xây dựng lại các quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình phát triển mới của đơn vị. Trọng tâm là Quy chế tiền lương, Quy chế giao kế hoạch và Quy chế tài chính; chủ động tìm kiếm các công việc về dịch vụ dữ liệu cho các công ty trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm của Công ty tới các đối tác nhằm mở rộng thị trường hoạt động và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Công ty cũng lập kế hoạch kết hợp nguồn lực của Công ty, các đơn vị thuộc Bộ và nguồn lực bên ngoài thực hiện những công việc mà Bộ đang triển khai điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản đất, cát....; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, các Trường, Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong nước để tham gia nghiên cứu đề xuất và xây dựng các dự án tăng cường năng lực kỹ thuật, năng lực điều tra thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý chuyên ngành;

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 chuyển sang và các công trình mở mới năm 2024. Tổng doanh thu phấn đấu thực hiện năm 2024 đạt 252,0 tỷ đồng. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cũng đưa ra kế hoạch, các giải pháp đột phá đó là: mở rộng thị trường công việc, nâng cao năng lực quản lý; mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác có các công nghệ mới, thiết bị mới, phù hợp với nhu cầu kinh doanh đảm bảo quyền được ưu tiên ứng dụng, cung cấp và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; tìm kiếm, nghiên cứu và đầu tư bản quyền các công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu phát triển các dự án của Công ty; đầu tư ứng dụng công nghệ, thiết bị mới để nâng cao năng suất; thực hiện quy chế Quản lý kỹ thuật công nghệ - quản lý chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, Công ty đặt mục tiêu lấy tiêu chí nguồn nhân lực là trọng tâm trong quá trình phát triển, là yếu tố quan trọng nhất để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận cho từng vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty.

Chủ động, sáng tạo, ứng dụng khoa học tạo nền tảng cho phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận biểu dương chúc mừng những kết quả Công ty TN&MT Việt Nam đã đạt được trong năm 2023.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-10.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Qua báo cáo tổng hợp, quá trình sản xuất kinh doanh 2023, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhận thấy, thời gian qua, Công ty đã cố gắng thực hiện kế hoạch theo từng năm, kế hoạch đã thực hiện tương đối tốt; các sản phẩm, năng suất luôn đạt chất lượng cao nhất.

Công ty cũng đã quan tâm đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh (ứng dụng KHCN, công nghệ mới bay lidar, viễn thám không ảnh, số hoá số liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong đo đạc bản đồ nền địa lý). Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Công ty đã mở rộng thị trường, dần tiếp cận tới các lĩnh vực mới, nghiên cứu đi vào thị trường tín chỉ các bon, điều tra cơ bản thăm dò địa chất khoáng sản, số hoá đất đai, bản đồ, địa chính.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-8(1).jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn mỗi thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị, của ngành TN&MT, luôn chủ động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Đặc biệt, bên cạnh việc tham gia sản xuất kinh doanh, Công ty đã phối hợp cùng các đơn vị của Bộ và các địa phương tham gia quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ có độ chính xác cao mà các địa phương khó có thể thực hiện được như đo đạc bản đồ, viễn thám, thăm dò đánh giá địa chất…

Về nhiệm vụ trong năm 2024, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay, toàn ngành TN&MT đang tập trung tối đa mọi nguồn lực để triển khai xây dựng tổ chức triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước 2023, Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống. Đồng thời, tập trung tổ chức xây dựng và hoàn thiện Luật Địa chất và Khoáng sản để trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội.

Theo đó, đối với lĩnh vực đất đai, Bộ TN&MT đang tập trung phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai theo quan điểm 1+63 (Bộ TN&MT thực hiện cùng các địa phương), Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn Công ty TN&MT Việt Nam phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp cùng với Cục Chuyển đổi số và Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai đưa ra các sáng kiến, giải pháp, kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Bộ triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thống nhất từ trung ương tới các địa phương, phấn đấu đến năm 2025 có được cơ sở dữ liệu đất đai “sống, đủ, sạch”.

Đối với Luật Địa chất và Khoáng sản, theo Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản quy định nhà nước có trách nhiệm bỏ ngân sách ra để đầu tư thăm dò địa chất, cùng với đó, dự thảo Luật quy định cơ sở dữ liệu về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phải được số hoá, chỉnh lý lại, Bộ trưởng đề nghị Công ty quan tâm, phát huy thế mạnh trong quá trình triển khai thực hiện trong thực tiễn, đưa ra các giải pháp tham mưu cho Bộ hoàn thiện Dự thảo Luật; đề nghị Công ty tham mưu tầm vĩ mô cho Bộ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, viễn thám…

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Công ty TN&MT quan tâm ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, nắm bắt xu thế, đi đầu nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Công ty dần dần phải tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng năng suất lao động, đảm bảo chế độ, thiết thực chăm lo đời sống của người lao động tốt hơn.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Công ty cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng và công tác dân vận góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất để tạo sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, thay đổi tư duy sáng tạo và giải pháp để đảm bảo hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc sáng tạo, gắn ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong Bộ quan tâm, phối hợp tốt giúp đỡ để Công ty phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn mỗi thành viên trong Công ty TN&MT Việt Nam hãy kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị, của ngành TN&MT, luôn chủ động sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, đồng thời tin tưởng rằng, thời gian tới Công ty sẽ có bước tiến mới, hiệu quả hơn, phát triển bền vững chung tay cùng Bộ TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, tập thể Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty đã lập nhiều thành tích trong công tác và trong phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Để ghi nhận thành tích đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT - Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng của Bộ đã ký các Quyết định khen thưởng.

Trong đó, tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường.

Tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể trực thuộc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường gồm: Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 4; Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 6.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm

Một số hình ảnh tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-13.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lập nhiều thành tích trong công tác và trong phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-14.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lập nhiều thành tích trong công tác và trong phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-15.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị, cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lập nhiều thành tích trong công tác và trong phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-18.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ chủ chốt Công ty

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-19.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ chủ chốt Công ty

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-6.jpg

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tham luận tại Hội nghị

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-7.jpg

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tham luận tại Hội nghị

small_20240423-bo-truong-du-hn-dai-bieu-nld-cong-ty-tnmt-5.jpg

Một tiết mục văn nghệ của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 

 

 

Khương Trung - Nguyễn Thuỷ


CÁC TIN LIÊN QUAN