Chỉ đạo
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (15/06/2023 20:05:00)
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo trên tinh thần khi Luật được thông qua sẽ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, phát huy được cao nhất những giá trị từ tài nguyên đất đai cho phát triển đất nước.

Ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp với cơ quan soạn thảo và các đơn vị chuyên môn để tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

small_20230615_bt-khanh.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì họp tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, xây dựng chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã và đang nhận được Nhà nước, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Sửa Luật Đất đai với mục tiêu chính hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, giải quyết những tồn tại lâu nay và tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thông tin tại cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, sau khi trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, tại cuộc họp thảo luận Tổ, các đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì soạn thảo) trong việc xây dựng Luật, nhất là trong quá trình nghiên cứu tiếp thu hơn 12 triệu ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật. “Với sự tham gia ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân cho thấy tất cả người dân, cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ Luật có những chính sách mới tháo gỡ những vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa lợi ích”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Phiên thảo luận Tổ, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ Biên tập cho biết, tại Phiên thảo luận tại tổ ngày 09 tháng 6 năm 2023 đã có đã có 174 lượt ý kiến Đại biểu Quốc hội tại 19 tổ đối với nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến quan tâm đến những chính sách lớn của dự thảo Luật, các vấn đề chung, một số ý kiến góp ý chi tiết đến từng điều, khoản của dự thảo Luật.

small_20230615_toan-canh.jpg

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất báo cáo tại cuộc họp

Đối với những ý kiến xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Luật. Đối với các ý kiến của Đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chưa phù hợp để tiếp thu trong dự thảo Luật, Tổ biên tập đã có các luận giải chi tiết, giải thích cụ thể tại Báo cáo dự kiến một số tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại cuộc họp, các đơn vị chuyên môn đã báo cáo, cùng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó tập trung vào các nội dung về thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW; Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; Bảo đảm tương thích với điều ước quốc tế; Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật; Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tài chính đất đai và giá đất…

small_20230615_bt-khanh-2.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục phân tích, làm rõ những ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo trên tinh thần khi Luật được thông qua sẽ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, phát huy được cao nhất những giá trị từ tài nguyên đất đai cho phát triển đất nước.

 

 

Khương Trung - Trường Giang


CÁC TIN LIÊN QUAN