Thông tin báo chí
Thông cáo báo chí về việc Thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP - Vinachem (07/10/2016 12:51:33)
Thông cáo báo chí ngày 7/10 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2243/QĐ-BTNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP Đình Vũ -Vinachem, địa chỉ GI-7, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón Diamin phốt phát (DAP) Đình Vũ, Hải Phòng thải chất thải rắn thạch cao chứa phốt pho độc với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực, ngày 04 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trn Hồng Hà chỉ đạo và giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hài Phòng kiểm tra thông tin; đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Bộ trưởng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP - Vinachem Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tại Quyết định số 2243/QĐ-BTNMT quy định: Thời kỳ thanh tra từ ngày có Quyết định thành lập Công ty (hoặc từ ngày Dự án đầu tư được cơ quan có thấm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đến thời điểm thanh tra.

Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra; Chế độ thanh tra: Đột xuất

Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên. Trưởng đoàn do ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên đại diện các Bộ ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường); Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an (Cục Cảnh sát Môi trường); Hội Hóa học Việt Nam (Trung tâm An toàn hóa chất và bảo vệ môi trường); Đại học Khoa học tự nhiên (Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững); Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Đại học Xây dựng Hà Nội (Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường); Viện Năng lượng và Nguyên tử Việt Nam.

Các thành viên đại diện các cơ quan liên quan của thành phố Hải Phòng: Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Kinh tế; Sở Công thương, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát Môi trường); y ban nhân dân quận Hải An; y ban nhân dân phường Đông Hải 2.

Viện Khoa học Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao trưng cầu lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo đúng kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt và được quyền sử dụng quyền hạn quy định tại Điều 53 và 54 Luật Thanh tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông tin và cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan thông tấn báo chí/.

 

Tải thông cáo báo chí tại đây.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 20

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524