Chỉ đạo điều hành
Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần IV (05/12/2019 08:18:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV, giai đoạn 2020-2025.

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III 

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV, giai đoạn 2020-2025 được ban hành kèm theo Kế hoạch số 12/KH-BTNMT, ngày 04/12/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội. 

Ban Tổ chức Đại hội do Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng làm Trưởng Ban; Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền làm Phó Trưởng Ban thường trực; Chánh Văn phòng Bộ làm Phó Trưởng Ban. Các thành viên khác của Ban gồm Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán, Kế hoạch -Tài chính; Chủ tịch Công đoàn Bộ; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục trưởng, Cục trưởng trực thuộc Bộ.

Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Đại hội, gồm nội dung, chương trình và kịch bản chi tiết; báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; biên tập, xuất bản Kỷ yếu của Đại hội; tổ chức xây dựng phim, các tài liệu tuyên truyền; công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2020.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Ngành được tổ chức định kỳ 05 năm/lần. Đại hội nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài nguyên và môi trường kể từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (năm 2015) đến nay; tổng kết Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Ngành trong thời gian tới.

Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đại hội cũng sẽ đề cử các điển hình tiên tiến của Ngành để dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 30

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524