Chỉ đạo điều hành
Tập trung hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án (05/12/2017 10:16:00)
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp hội ý công tác của lãnh đạo Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên; Thủ trưởng các Vụ, Tổng cục, Cục, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo về công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư 11 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch tháng 12 năm 2017 của Bộ; ý kiến của Thủ trưởng các đơn vị, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã kết luận chỉ đạo như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm, Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ, không báo cáo Bộ trưởng việc điều chỉnh sang năm 2018 và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng nợ đọng, quá hạn đối với các nhiệm vụ được giao.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Luật Đất đai, sớm báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký ban hành Quy chế quản lý đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo hướng minh bạch trong quy trình xử lý và tăng cường phân cấp cho các đơn vị trong thẩm định, phê duyệt dự toán để đảm bảo sự chủ động gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2017 v Văn phòng Bộ, trong đó mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước phải đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm lớn mang tính đột phá sẽ thực hiện trong năm 2018; t chức tổng kết công tác năm 2017 của đơn vị trước ngày 25 tháng 12 năm 2017.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 65

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524