Chỉ đạo điều hành
Kiểm soát túi ni lông khó phân hủy (28/04/2019 16:35:00)
Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị Chính phủ nhanh chóng nghiên cứu, nhằm cụ thể hóa quy định về sử dụng tràn lan túi nilon trong buôn bán, sinh hoạt, tạo hành lang pháp lý để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay. Bởi, loại rác thải này khỏ phân hủy, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Từ năm 2010, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thuế Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, tạo hành lang pháp lý để kiểm soát túi ni lông khó phân hủy. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, với quan điểm, mục tiêu rõ ràng, cụ thể như: thay thế từng bước việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt cộng đồng; thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó giải pháp kinh tế là trọng tâm kết hợp với giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giải pháp khoa học công nghệ; đến năm 2020: giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010; giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

Hiện nay, Chính phủ đã và đang quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các công cụ pháp lý, công cụ kinh tế nhằm khuyến khích, hỗ trợ hoạt động sản xuất và tiêu dùng các loại túi thân thiện với môi trường, đồng thời hạn chế việc sử dụng tràn lan và thải bỏ túi ni lông khó phân hủy ra môi trường. Theo đó, các biện pháp và nhiệm vụ đã và đang thực hiện như:

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 07/2012/TT- BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng ký, công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường nhằm khuyến khích việc sản xuất và sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường thay thế cho các loại túi ni lông khó phân hủy (bao gồm các loại túi có khả năng tái chế/tái sử dụng và túi có khả năng tự phân huỷ sinh học); phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy định công nhận các loại túi ni lông thân thiện với môi trường; tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp trong việc tăng cường sản xuất và sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú thay thế cho các loại túi ni lông khó phân hủy; xây dựng và công bố các tiêu chuẩn đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của túi ni lông...

Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định nâng mức thuế đối với túi ni lông khó phân hủy, không phải là túi thân thiện với môi trường; đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện với môi trường như hỗ trợ về đất đai, miễn giảm thuế...

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các phòng thử nghiệm trong nước nâng cao hiệu quả đầu tư thiết bị thử nghiệm sản phẩm thân thiện với môi trường, tăng cơ hội thử nghiệm sản phẩm thân thiện với môi trường trong nước.

Các địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng...) triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với tác hại của túi ni lông khó phân hủy và khuyến khích tái sử dụng, sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường.

Với các hoạt động đã thực hiện, thực tế cho thấy, túi ni lông thân thiện với môi trường đang dần có chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt đã hiện hữu trong hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên cả nước. Tính đến hết năm 2017, cả nước đã có 42 sản phẩm túi ni lông của 37 doanh nghiệp được công nhận thân thiện với môi trường và lưu thông trong hệ thống các siêu thị nói trên tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Khoảng 70 - 80% số siêu thị và trung tâm thương mại đã sử dụng các loại túi ni lông thân thiện với môi trường thay thế cho các loại túi ni lông khó phân hủy.

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 37

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524