Chỉ đạo điều hành
Giá đất tính bồi thường giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể phù hợp với giá thị trường (28/04/2019 10:53:00)
Cử tri tỉnh Bắc Ninh đề nghị Nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng một phần bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp để làm một số loại hình dự án: đất ở, đất sản xuất kinh doanh “dịch vụ, đất sản xuất làng nghề, đất dự án BT và một số loại hình đất kinh doanh phi nông nghiệp khác”.

Trước đây, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai đã quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng một phần bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp để làm một số loại hình dự án: đất ở, đất sản xuất kinh doanh - dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc, chỉ áp dụng được với một số tỉnh như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tây cũ... Do đó, Luật đất đai năm 2013 đã không quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng một phần bằng đất khi thu hồi đất nông nghiệp để làm một số loại hình dự án: đất ở, đất sản xuất kinh doanh - dịch vụ.

Tại Khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai đã quy định: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Do vậy, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì người có đất thu hồi được bồi thường bằng việc giao đất nông nghiệp, trong trường hợp tại địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để giao thì người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền. Theo quy định của pháp luật, giá đất tính bồi thường giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể phù hợp với giá thị trường, trên cơ sở tiền bồi thường, hỗ trợ người có đất bị thu hồi có thể nhận chuyển nhượng đất ở, đất kinh doanh dịch vụ,...theo nhu cầu.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 11

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524