Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giải trình, làm rõ các vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)