VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
1602/QÐ-BTNMT Quyết định Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" cho Đại sứ Australia và Thụy Điển Trần Hồng Hà 26/06/2019 Tải file đính kèm
1562/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội Trần Hồng Hà 24/06/2019 Tải file đính kèm
1563/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tập thể Viện Tài nguyên và Môi trường biển Trần Hồng Hà 24/06/2019 Tải file đính kèm
1564/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường cho tập thể Bộ môn Bản đồ, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trần Hồng Hà 24/06/2019 Tải file đính kèm
1552/QÐ-BTNMT Quyết định Công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 21/06/2019 Tải file đính kèm
1485/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Trần Hồng Hà 13/06/2019 Tải file đính kèm
1486/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Trần Hồng Hà 13/06/2019 Tải file đính kèm
1278/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Trần Hồng Hà 23/05/2019 Tải file đính kèm
15/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Trần Hồng Hà 03/01/2019 Tải file đính kèm
12/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 Trần Hồng Hà 02/01/2019 Tải file đính kèm
Tổng số: 626 văn bản. Trang 5/63