VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
2782/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trần Hồng Hà 31/10/2019 Tải file đính kèm
2736/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 29/10/2019 Tải file đính kèm
2680/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V Trần Hồng Hà 22/10/2019 Tải file đính kèm
2497/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Trần Hồng Hà 02/10/2019 Tải file đính kèm
2365/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ công tác Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam Trần Hồng Hà 13/09/2019 Tải file đính kèm
12/KH-BTNMT Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV năm 2020 Trần Hồng Hà 11/09/2019 Tải file đính kèm
4409/BTNMT-VP Công văn Về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành TN&MT Trần Hồng Hà 06/09/2019 Tải file đính kèm
2282/QÐ-BTNMT Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” Trần Hồng Hà 05/09/2019 Tải file đính kèm
2214/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 30/08/2019 Tải file đính kèm
2072/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai Trần Hồng Hà 14/08/2019 Tải file đính kèm
Tổng số: 626 văn bản. Trang 3/63