VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
3432/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 31/12/2019 Tải file đính kèm
6852/BTNMT-TCQLÐÐ Công văn Về việc chỉ đaọ xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 Trần Hồng Hà 19/12/2019 Tải file đính kèm
3196/QÐ-BTNTM Quyết định Quyết định ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0) Trần Hồng Hà 16/12/2019 Tải file đính kèm
3116/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 05/12/2019 Tải file đính kèm
3082/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV Trần Hồng Hà 04/12/2019 Tải file đính kèm
3051/QÐ-BTNMT Quyết định Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Trần Hồng Hà 02/12/2019 Tải file đính kèm
3039/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam Trần Hồng Hà 29/11/2019 Tải file đính kèm
2899/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà 13/11/2019 Tải file đính kèm
2908/QÐ-BTNMT Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018 Trần Hồng Hà 13/11/2019 Tải file đính kèm
2815/QÐ-BTNMT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 05/11/2019 Tải file đính kèm
Tổng số: 626 văn bản. Trang 2/63