Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố môi trường tại Formosa Hà Tĩnh