VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
3086/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT Trần Hồng Hà 10/10/2018 Tải file đính kèm
2813/QÐ-BTNMT Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 12/09/2018 Tải file đính kèm
2536/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 10/08/2018 Tải file đính kèm
2537/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 10/08/2018 Tải file đính kèm
2538/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 10/08/2018 Tải file đính kèm
2539/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 10/08/2018 Tải file đính kèm
2540/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 10/08/2018 Tải file đính kèm
2344/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 27/07/2018 Tải file đính kèm
2326/QÐ-BTNMT Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 24/07/2018 Tải file đính kèm
2173/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017 Trần Hồng Hà 05/07/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 624 văn bản. Trang 7/63
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 40

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524