VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
3948/QÐ-BTNMT Quyết định Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 Trần Hồng Hà 28/12/2018 Tải file đính kèm
3954/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 28/12/2018 Tải file đính kèm
3955/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 28/12/2018 Tải file đính kèm
3873/QÐ-BTNMT Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 Trần Hồng Hà 25/12/2018 Tải file đính kèm
3809/QÐ-BTNMT Quyết định Phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT Trần Hồng Hà 19/12/2018 Tải file đính kèm
444-KH/BCSÐTNMT Quyết định KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Trần Hồng Hà 14/11/2018 Tải file đính kèm
3376/QÐ-BTNMT Quyết định Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TNMT Trần Hồng Hà 06/11/2018 Tải file đính kèm
3377/QÐ-BTNMT Quyết định Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TNMT Trần Hồng Hà 06/11/2018 Tải file đính kèm
3375/QÐ-BTNMT Quyết định Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TNMT Trần Hồng Hà 06/11/2018 Tải file đính kèm
3370/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 Trần Hồng Hà 06/11/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 626 văn bản. Trang 6/63
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 28

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524