VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
589/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động,bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho viên chức quản lý Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
606/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc miễn nhiệm kiêm giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
608/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
628/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc bổ nhiệm viên chức quản lý Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
599/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
566/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam Trần Hồng Hà 23/02/2018 Tải file đính kèm
456/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Trần Hồng Hà 08/02/2018 Tải file đính kèm
410/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT Trần Hồng Hà 02/02/2018 Tải file đính kèm
383/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 31/01/2018 Tải file đính kèm
189/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 549 văn bản. Trang 5/55
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 150

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524