VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
189/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
289/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
186/QÐ/BTNMT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo cho đến thời điểm đủ tuổi về hưu Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
179/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
170/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
169/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động và giao nhiệm vụ cho công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
165/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của các Luật: đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
164/QÐ-BTNMT Quyết định Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của các Luật: Đất đai, Bảo vệ môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Trần Hồng Hà 23/01/2018 Tải file đính kèm
315/BTNMT-TCCB Công văn Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân dịp Tế nguyên đán Mậu Tuất 2018 Trần Hồng Hà 19/01/2018 Tải file đính kèm
125/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc Ủy quyền ký xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường Trần Hồng Hà 18/01/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 540 văn bản. Trang 5/54
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 42

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524