VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
702/QÐ- BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
706/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
707/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
708/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
709/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
710/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
585/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
586/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
587/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
588/QÐ-BTNMT Quyết định Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo Trần Hồng Hà 28/02/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 549 văn bản. Trang 4/55
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 150

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524