VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
829/QÐ-BTNMT Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 16/03/2018 Tải file đính kèm
828/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ TN&MT Trần Hồng Hà 15/03/2018 Tải file đính kèm
789/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Trần Hồng Hà 09/03/2018 Tải file đính kèm
736/QÐ-BTNMT Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 09/03/2018 Tải file đính kèm
689/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
690/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục KTTV Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
691/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
694/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
695/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
696/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 564 văn bản. Trang 4/57
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 11

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524