VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số, ký hiệu Loại Văn bản Trích yếu Người ký Ngày ban hành Tải về
736/QÐ-BTNMT Quyết định Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 09/03/2018 Tải file đính kèm
689/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
690/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục KTTV Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
691/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
694/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
695/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
696/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
697/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
699-QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
700/QÐ-BTNMT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Hà 08/03/2018 Tải file đính kèm
Tổng số: 540 văn bản. Trang 2/54
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 55

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524