THÔNG TIN VĂN BẢN
2908/QÐ-BTNMT
Trần Hồng Hà
Đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định
13/11/2019
13/11/2019
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 6

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524