THÔNG TIN VĂN BẢN
2072/QÐ-BTNMT
Trần Hồng Hà
Đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định
14/08/2019
14/08/2019
Ban hành Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 10

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524