THÔNG TIN VĂN BẢN
1866/QÐ-BTNMT
Trần Hồng Hà
Công nghệ thông tin
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định
23/07/2019
23/07/2019
Phê duyệt cấp độ an toàn và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin "Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường"
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 8

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524