THÔNG TIN VĂN BẢN
1048/QÐ-BTNMT
Trần Hồng Hà
Chỉ đạo - Điều hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định
06/05/2020
06/05/2020
Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 23

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524