Tin hoạt động
Thành lập Hội đồng xét Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng (09/05/2018 19:09:00)
Ngày 8/5, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT về thành lập Hội đồng xét Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV gồm Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách các thành viên Hội đồng và Quy chế làm việc của Hội đồng xét Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Theo Quyết định, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng chung khảo. Các Phó trưởng Ban gồm: Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch Hội đồng sơ khảo là ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền. Các Phó chủ tịch Hội đồng gồm ông Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các thành viên khác là đại diện Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí và truyền thông của trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng xét Giải thưởng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có trách nhiệm tổ chức chấm thi, xét chọn các tác phẩm báo chí theo các quy định tại Thể lệ Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét và quyết định trao giải.

 

Hội đồng làm việc trên tinh thần đề cao trách nhiệm và sự công tâm. Các thành viên không được tiết lộ thông tin về quá trình xem xét, thảo luận khi đánh giá về các tác phẩm tham dự Giải thưởng, cũng như kết quả xét Giải trước khi Ban Tổ chức công bố tại Lễ trao giải.

Nhiệm vụ của Hội đồng Sơ khảo: Thu nhận, phân loại, vào danh mục tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải thưởng; Tổ chức chấm vòng sơ khảo các tác phẩm theo quy định. Trường hợp các tác phẩm báo chí có số điểm ngang bằng nhau sẽ lấy ý kiến quyết định của Chủ tịch Hội đồng;Tổng hợp kết quả và xét chọn các tác phẩm phù hợp Thể lệ đề xuất vào vòng Chung khảo; Chủ tịch Hội đồng sơ khảo có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Chung khảo về kết quả làm việc vòng sơ khảo.

Hội đồng Chung khảo có nhiệm vụ nghe báo cáo kết quả chấm và đề xuất các tác phẩm vào vòng Chung khảo của Hội đồng Sơ khảo; Tổ chức chấm vòng chung khảo các tác phẩm theo quy định; Tổng hợp kết quả và xét chọn các tác phẩm phù hợp Thể lệ đề xuất các tác phẩm đoạt giải; Trường hợp các tác phẩm báo chí có số điểm ngang bằng nhau sẽ ỉấy ý kiến quyết định của Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng chung khảo có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả làm việc và đề xuất của Hội đồng về việc công nhận tác phẩm báo chí đoạt giải, trao thưởng và nhiệm vụ liên quan khác.

Về hình thức chấm giải, Hội đồng xét Giải làm việc theo chế độ tập trung và chấm điểm trên các phiếu điểm với khung điểm 100 để chọn ra mỗi Chủ đề 05 Giải thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải thưởng.

Kết quả Giải thưởng được công bố tại Lễ tổng kết trao Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 49

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524