Thông tin báo chí
Thông cáo báo chí về Giao lưu trực tuyến ngày 7/11/2016 (07/11/2016 10:29:43)
Ngày 7/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”.

Trong thời gian vừa qua, với quan điểm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có liên quan mật thiết đến người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn có những hạn chế, bất cập cần tiếp tục được rà soát, khắc phục, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước.

Để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả tháo gỡ nhanh những vướng mắc, bất cập của nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”.

Việc tiếp nhận các câu hỏi của  nhân dân và doanh nghiệp được bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2016. Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra trong ngày 07 tháng 11 năm 2016. Đối với các đơn vị thuộc Bộ qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn; các Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận câu hỏi qua hệ thống do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đến và qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ internet http://têntỉnh.monre.gov.vn. 

Lãnh đạo Bộ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung trả lời các câu hỏi người dân và doanh nghiệp gửi đến, hoàn thành trả lời trong ngày 12 tháng 11 năm 2016 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và hoàn thành trả lời trước ngày 19 tháng 11 năm 2016 đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông qua những ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý xây dựng của nhân dân và doanh nghiệp tham gia đợt giao lưu trực tuyến, các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề bất cập, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Qua các đợt giao lưu trực tuyến Bộ đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc phổ biến, hướng dẫn các vướng mắc về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường quy trình thủ tục hành chính về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường của nhân dân và doanh nghiệp, được dư luận đánh giá cao./.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 27

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524