Chỉ đạo điều hành
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp với Tổng cục Môi trường về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường (29/11/2017 09:37:00)
Việc sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cần tập trung xử lý các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường phân cấp cho địa phương. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp mới đây với Tổng cục Môi trường về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, lãnh đạo Tổng cục Môi trường, thủ trưởng và đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Môi trường về dự thảo Nghị định, ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã kết luận chỉ đạo như sau:

Tổng cục Môi trường khẩn trương tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng tiếp thu tối đa ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 184/TB- BTNMT ngày 09/11/2017, trong đó cần tập trung chỉnh sửa các vấn trọng tâm sau đây:

Việc sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cần tập trung xử lý các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường phân cấp cho địa phương.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định để liên thông, lồng ghép một số thủ tục hành chính hiện nay giữa lĩnh vực môi trườnạ và các lĩnh vực khác có liên quan, bao gồm: thủ tục thẩm định ĐTM, thủ tục cẩp phép xả nước thải vào nguồn nước, thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển, thủ tục đóng cửa mỏ và thủ tục xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường....

Phân định rõ thẩm quyền cấp phép môi trường của các cấp theo nguyên tắc cấp nào có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM thì đồng thời có thẩm quyền cấp phép hoặc phê duyệt các thủ tục môi trường khác, bao gồm: cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, cấp phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển để nhận chìm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường....

Trong Nghị định cần thiết kế một vài điều khoản “mở” giao Bộ trưởng hay Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra như: kiểm tra, giám sát đặc biệt, không có ĐTM nhưng cơ sở đã hoạt động, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu làm thêm những công trình bảo vệ môi trường, hồ phòng ngừa sự cố,... trong và sau khi thực hiện ĐTM.

Đối với danh mục các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao,cần quy định rõ chế độ quản lý môi trường đặc biệt theo hướng nghiêm ngặt hơn đối với dự án, cơ sở thuộc danh mục này, bao gồm yêu cầu về công nghệ, địa điểm, quan trắc, công khai thông tin....

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 24

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524