Chỉ đạo điều hành
Xử lý sai phạm trong sử dụng đất và khai thác khoáng sản trái phép (28/11/2017 14:39:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Nhà nước quy định chi tiết về việc xử lý những sai phạm trong sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất; nghiên cứu việc cấp phép trong khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Trả lời vấn đề kiến nghị mà cử tri tỉnh Thanh Hóa nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đối với vấn đề xử lý những sai phạm trong sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: việc xử lý đối với những sai phạm trong sử dụng đất đã được quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.Đối với những sai phạm trong cấp quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 207 của Luật đất đai năm 2013 và Chương IX của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Về xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép: Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương: tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chế biến khoáng sản không thực hiện theo cam kết và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết xử lý hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép, nhất là khu vực biên giới; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 (thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, Chính phủ  đã tăng mức xử phạt, bổ sung các hành vi cần xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; ngăn chặn hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát, sỏi lòng sông, khoáng sản quý, hiếm (vàng, đá quý).

Việc cấp phép hoạt động khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời Bộ cũng đã xây dựng bộ thủ tục hành chính và công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó đã quy định cụ thể về thành phần các hồ sơ cũng như thời gian giải quyết các hồ sơ. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ đã chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan chuyên môn nhanh chóng giải quyết các hồ sơ theo quy định trong đó có các hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 13

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524