Chỉ đạo điều hành
Trả lời rõ ràng, đầy đủ và tập trung vào từng vấn đề kiến nghị của nhân dân (18/02/2020 18:00:00)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc trả lời các kiến nghị của nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ đề nghị nghiên cứu, dự thảo văn bản trả lời.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng, các nội dung trả lời phải nêu rõ ràng, đầy đủ và tập trung vào từng vấn đề kiến nghị của nhân dân; phải dẫn chiếu cụ thể các quy định của pháp luật có liên quan (tại khoản nào, điều nào, văn bản quy phạm pháp luật nào); phải dẫn chứng cụ thể về những giải pháp, công việc đã làm, thời gian, số liệu cụ thể; đối với các kiến nghị về chính sách, pháp luật phải nêu rõ vấn đề đó đã được nghiên cứu, tiếp thu hay dự kiến sửa đổi, bổ sung tại khoản nào, điều nào, văn bản quy phạm pháp luật nào, thời gian dự kiến trình, ban hành.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị của nhân dân và báo cáo Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng (qua Vụ Pháp chế) để gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 29

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524