Chỉ đạo điều hành
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa về một số vấn đề liên quan tới đất đai (29/11/2017 14:40:00)
Gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ cần có quy định cụ thể trong việc tích tụ đất đai, hạn điền trong nông thôn, đồng thời có kế hoạch chia lại đất cho người dân để khắc phục tình trạng có hộ gia đình hiện có ít nhân khẩu nhưng có nhiều đất, có hộ gia đình nhiều khẩu lại không có đất canh tác.

 

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, về vấn đề chia lại đất cho người dân, tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã khẳng định “Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất”.

 

Về vấn đề tích tụ đất đai và hạn điền, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện đề án về “Điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội”; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI và đánh giá 03 năm thi hành Luật đất đai. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Trung ương về định hướng đổi mới chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và kết quả thực hiện đề án nêu trên, Bộ sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về hạn mức tích tụ đất nông nghiệp cho phù hợp.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 12

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524