Chỉ đạo điều hành
Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở” (19/01/2018 16:12:00)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chủ trương của Chính phủ về việc không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán 2018 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở”. Đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của đơn vị nhằm cụ thể hoá Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo giải quyết, hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, nhiệm vụ còn tồn đọng của năm 2017; khẩn trương xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của đơn vị nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; tổ chức thực hiện Chương trình công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 để đạt kết quả cao, trong đó chú trọng tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra. Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2017, đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cồng chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 6638/BTNMT-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ.

Để thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018, Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm theo phương châm “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hướng về địa phương cơ sở”, bảo đảm Tết đến với mọi nhà, mọi người, ưu tiên những người đang làm việc ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong hệ thống hành chính Nhà nước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; có kế hoạch bố trí lãnh đạo, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết; nghiêm cấm việc biểu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức. Nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và đi lễ hội trong giờ hành chính; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Công đoàn Bộ xây dựng kế hoạch, bố trí để lãnh đạo Bộ đi thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đơn vị và công chức, viên chức người lao động thuộc Bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, biên giới, hải đảo...


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 22

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524