Chỉ đạo điều hành
Thu hút đầu tư công nghệ cao để xử lý rác thải, cải thiện môi trường (29/04/2019 16:37:00)
Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi, thu hút đầu tư công nghệ cao để xử lý rác thải, cải thiện môi trường sống, hạn chế sử dụng túi ni lông thay bằng vật liệu tự hủy.

 Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ dự án đầu tư xử lý chất thải rắn như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; ưu đãi về tiền thuê đất; hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp,...); Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đàu tư theo hình thức đối tác công tư: quy định đối với lĩnh vực đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, các địa phương có thêm kênh thu hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong các dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn; Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và triển khai có hiệu quả Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 38

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524