Chỉ đạo điều hành
Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (25/05/2018 15:39:52)
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành các Quyết định thành lập các Tiểu ban: Lễ tân - Hậu Cần; Nội dung; Tuyên truyền phục vụ Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại Việt Nam.

Theo đó, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần do ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế.

Tiểu ban Nội dung do ông Đặng Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Trưởng tiểu ban có nhiệm vụ phối hợp với Ban Thư ký GEF và các bên liên quan chuẩn bị toàn bộ nội dung, chương trình nghị sự, kịch bản chi tiết Kỳ họp.

Tiểu ban Tuyên truyền do ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Trưởng tiểu ban có nhiệm vụ bảo đảm công tác tuyên truyền cho Hội nghị; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện các hoạt động quảng bá, tuyên truyền về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa và kết quả đạt được của Kỳ họp; xây dựng trang thông tin chính thức của Kỳ họp và các sự kiện liên quan trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT.

Chi tiết các thành viên, nhiệm vụ của từng tiểu ban tải tại đây.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 28

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524