Chỉ đạo điều hành
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hoạt động viễn thám (26/03/2018 17:50:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 974/QĐ-BTNMT về thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hoạt động viễn thám.

Theo Quyết định, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban soạn thảo. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia làm Phó trưởng Ban soạn thảo.

Tham gia Ban soạn thảo có Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã - Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp; Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cục bản đồ - Bộ Tống tham mưu - Bộ Quốc phòng; Cục Thông tin liên lạc, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ như: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường; Cục Viễn thám quốc gia.

Tại Quyết định cũng quy định danh sách thành viên tổ biên tập. Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị định về hoạt động viễn thám là ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia làm Phó tổ trưởng Tổ biên tập.

Ban soạn thảo, trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại: Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Khoản 3 và khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, tổ trưởng, phó tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, các đơn vị liên quan để hoàn thành việc soạn thảo Nghị định theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thủ tục theo đúng quy định.

 

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 6

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524