Chỉ đạo điều hành
Thành lập Ban chỉ đạo dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (15/09/2017 15:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo dự án nêu trên.

Ban chỉ đạo dự án do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm Trưởng ban; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thể làm Phó Trưởng ban. Các ủy viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính; đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư , Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo Dự án có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” theo mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong Văn kiện Dự án đã được phê duyệt.

Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (ABS) với mục tiêu góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen. Tỉnh Lào Cai được lựa chọn thí điểm triển khai một số hoạt động của dự án. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với tổng kinh phí là 12,5 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ 2 triệu đô la bằng tiền mặt. Phần còn lại là đóng góp từ vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế.

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 61

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524