Chỉ đạo điều hành
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V (20/05/2020 10:30:00)
Ngày 14/5, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1101/QĐ-BTNMT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết đinh Khoản 1, Điều 5 được sửa đổi như sau: Tác phẩm báo chí được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Khoản 1 , Điều 6 được sửa đổi như sau: Thời gian Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự Giải thưởng đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V (2018 - 2020) được tổ chức nhằm động viên, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền các đề tài, chủ đề, nội dung về tài nguyên và môi trường có chất lượng và sức lan tỏa cao; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT, Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V gồm 4 nhóm chuyên đề trọng tâm sau đây:

Chuyên đề 1: Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Chuyên đề 2: Kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về tài nguyên và môi trường.

Chuyên đề 3: Phát hiện các khó khăn vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý.

Chuyên đề 4: Điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường.

Đối tượng tham gia dự thi: Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với các quy định tại Thể lệ này.

Loại hình và thể loại tác phẩm báo chí:

Loại hình báo in: Bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép...

Loại hình phát thanh: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chương trình chuyên đề tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký...

Loại hình truyền hình: Tin truyền hình, phóng sự, ký sự, bình luận, xã luận, chuyên luận, giao lưu tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, chuyên đề, chương trình chuyên đề tổng hợp...

Loại hình báo điện tử: Bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, infographic...

Địa chỉ nhận tác phẩm: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trên bì thư hoặc chủ đề (đối với thư điện tử) cần ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V.

Thông tin liên lạc:

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điện thoại liên hệ: 0886.276688/0903.285.940.

Thư điện tử Giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail.com.

Chi tiết truy cập: http://monremedia.vn/ fanpage:facebook.com/monrevietnam.

Cơ cấu giải thưởng và mức giải thưởng

Giải thưởng được trao theo các loại hình báo chí quy định tại Điều 4 của Thể lệ. Số lượng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí:

Báo in: 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C

Phát thanh: 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C

Truyền hình: 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C

Điện tử: 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C

Mức tiền thưởng:

Giải A: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).

Giải B:15.000.000 (Mười lăm triệu đồng).

Giải C:10.000.000 (Mười triệu đồng).

Cơ quan báo chí có nhiều nhất tác phẩm tham dự Giải thưởng hoặc có nhiều nhất tác phẩm đoạt giải: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ có thêm các hình thức khen thưởng khác: Giấy chứng nhận, biểu trưng của Ban Tổ chức, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với tác phẩm đoạt Giải A, Cơ quan báo chí đoạt giải tại mục d, khoản 2 Điều này.

Căn cứ điều kiện thực tế và trên cơ sở chất lượng Giải thưởng, Hội đồng chung khảo thống nhất đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình tham gia, hỗ trợ tổ chức Giải thưởng, tác giả, tác phẩm, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc tham dự Giải thưởng.

Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V dự kiến được tổ chức tại các sự kiện về tài nguyên và môi trường năm 2020.

 

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 25

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524