Chỉ đạo điều hành
Quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (25/04/2019 16:29:00)
Cử tri tỉnh Long An phản ánh: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp thì thủ tục cấp hồ sơ môi trường không yêu cầu dự án cần có quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Tại điểm a, d, Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, thực tế nếu dự án đã được cấp hồ sơ môi trường nhưng không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh thì không thể triển khai thực hiện dự án được. Do đó, quyết định phê duyệt hồ sơ môi trường không được sử dụng, tạo lãng phí xã hội. Kiến nghị Trung ương bổ sung quy định cụ thể nhóm đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi được cấp quyết định đầu tư.

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Công văn số 42/CP-PL gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tháo gỡ vướng mắc của quy định pháp luật về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đó về vấn đề này, sẽ được sửa đổi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy định của Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho chủ trương giải thích việc áp dụng pháp luật như sau:

Áp dụng về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật đầu tư, Luật đầu tư công. Theo đó, không yêu cầu nhà đầu tư phải có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại Điều 25 Luật bảo vệ môi trường mà chỉ càn có đánh giá tác động sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 và điểm c khoản 1 Điều 35 Luật đầu tư và phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng tác động về môi trường như quy định tại khoản 6 Điều 34 và điểm g khoản 2 Điều 35 Luật đầu tư công.

Cho phép Chính phủ quy định nội dung đánh giá tác động môi trường sơ bộ trong Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đồng thời hài hòa giữa các luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công.

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 16

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524