Chỉ đạo điều hành
Quy định về chính sách giao đất sản xuất cho các cán bộ, công chức cấp xã (29/04/2019 10:54:00)
Theo Luật đất đai năm 2013, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó quy định các đối tượng được giao đất là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và trong hộ chỉ cần có 01 người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được giao đất. Tuy nhiên trên thực tế đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (mà có cả hai vợ và chồng đang công tác ở cấp xã) thì vẫn không được giao đất mà chuyển sang hình thức thuê đất. Đây là một trong những bất cập rất lớn vì cán bộ cấp xã có thu nhập từ đồng lương rất thấp, mặt khác vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ thì họ vẫn trực tiếp lao động trên diện tích đất mà họ đã tạo dựng trước đây. Do đó, cử tri tỉnh Bình Phước đề nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh quy định về chính sách giao đất cho các đối tượng trên cho phù hợp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54, Điểm a Khoản 1 Điều 56, Điều 129 Luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp trong hộ gia đình có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên, có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thuộc trường hợp nhà nước giao đất. Quy định này là cụ thể một bước để đảm bảo các quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu ý kiến của cử tri nêu trong quá trình nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành để chính sách về giao đất phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai sẽ được Bộ trình Chính phủ xem xét vào tháng 10 năm 2018.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 32

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524