Chỉ đạo điều hành
Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng (01/12/2017 15:02:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 3069/QĐ-BTNMT về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Cụ thể như sau:

 Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Bộ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

Chỉ đạo việc xây dựng thể chế, chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực chuyên ngành: quản lý đất đai, biến đổi khí hậu; các mặt công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin, thanh tra; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trực tiếp phụ trách các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Tổng cục Quản lý đất đai; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của Bộ; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu; Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; Trưởng ban Chỉ đạo liên nganh thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto; Trưởng ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu; Trưởng ban chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc: Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, viễn thám; các công tác: thi đua, khen thưởng, báo chí, phòng, chống lụt bão;

Trực tiếp phụ trách: Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (sau này là Tổng cục Khí tượng Thủy văn), Cục Viễn thám quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của Bộ;

Theo dõi các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa: Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên ngành đo đạc và bản đồ; các công tác: pháp chế, tuyên truyền, cải cách hành chính, điều dưỡng, phục hồi chức năng;

Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đò, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường;

Làm nhiệm vụ: Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ; Trưởng ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, nâng ngạch công chức, tháng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ; Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tuyển dụng vào làm công chức không qua thi tuyển;

Theo dõi các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bỉnh, Hà Nam, Ninh Bình và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: môi trường, xử lý hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, công tác đào tạo của các Trường trực thuộc Bộ;

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Giúp Bộ trưởng phụ trách Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

Làm nhiệm vụ: Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường các lưu vực sông theo các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam;

Theo dõi các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Ben Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên: Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: biển và hải đảo, tài nguyên nước; các công tác: Đảng, đoàn thể, văn phòng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, doanh nghiệp;

Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Giúp Bộ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 năm 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Bộ; Trưởng ban chỉ đạo Định hướng phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường; Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;

Theo dõi các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 939/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2016 về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2016 về việc quy định nhiệm vụ của Thứ trưởng trong giải quyết công việc, ký văn bản thuộc các lĩnh vực công tác, đơn vị do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách và công tác cấp phép hoạt động tài nguyên và môi trường; Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2016 về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân; Quyết định số 2999/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2016; số 829/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 4 năm 2017 về việc điều chỉnh phân công công tác đối với các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và số 1338/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc điều chỉnh phân công công tác đối với các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 CTTĐT

 


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 9

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524