Chỉ đạo điều hành
Phân cấp, giao quyền cho Ban quản lý khu kinh tế trong quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại khu kinh tế (26/04/2019 16:33:00)
Cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và sửa đổi Điều 11 Thông tư số 27/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 theo hướng phân cấp, giao quyền trực tiếp hoặc ủy quyền theo lộ trình cho Ban quản lý khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ (nội dung này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 05/9/2016).

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2014; trong đó có sửa đổi, bổ sung các quy định về việc phân cấp, ủy quyền hoặc ủy quyền theo lộ trình cho Ban quản lý khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghiệp được quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định dự kiến ban hành trong quý 11/2018.

 CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 17

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524