Chỉ đạo điều hành
Nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật TN&MT các tháng đầu năm 2020 (30/01/2020 16:15:00)
Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 diễn ra sáng ngày 30/01/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật của Ngành.

 

Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị được phân công tập trung hoàn thiện dự án Luật sửa đổi Luật bảo vệ môi trường để trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2020; trong đó cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đối với các đối tượng chịu tác động, tham vấn các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan thẩm tra của Quốc hội; đánh giá kỹ các tác động của các chính sách mới.

Bộ trưởng yêu cầu Trưởng các nhóm chuyên đề tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi chi tiết và chịu trách nhiệm đối với từng khoản, từng chương , từng nội dung đã được phân công trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi, đảm bảo nội dung sửa đổi phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến việc sửa Luật đất đai, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ để sớm trình Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị những vấn đề lớn trong sửa đổi Luật đất đai. Đồn thời chủ động sửa đổi những vấn đề đã rõ, xử lý những vấn đề bức xúc, chồng chéo giữa các Luật để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ trong thán 4 năm 2020.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng văn bản pháp luật, khẩn trương thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai; thường xuyên báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo cho ý kiến; kịp thời báo cáo Bộ trưởng nhữn vấn đề lớn, phát sinh để giải quyết, tháo gỡ.

Vụ Pháp chế tăng cườn đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật năm 2020; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng các dự thảo quy định chi tiết thi hành các Luật sẽ trình Quốc hội theo hướng mỗi dự án Luật trình chỉ cần có tối đa 1 đến 2 dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện để khắc phục tình trạng có quá nhiều văn bản, khó tra cứu, khó áp dụng, nội dun các Nghị định phải được hoàn thành trong Quý III năm 2020.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ rà soát tổng thể các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và hoàn thiện các quy chuẩn cần thiết.

Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Môi trường khẩn trương triển khai xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường tiếp cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến tron khu vực vực trên thế giới để trình Bộ trong Quý I năm 2020.

Các đơn vị, Vụ Pháp chế phối hợp chặt chẽ với Văn phòn Chính phủ tiếp thu giải trình các đề án, văn bản, nhiệm vụ đã trình trong năm 2019 để được ban hành trong quý I năm 2020. Và sau khi các văn bản được ban hành phải tổ chức ngay việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn theo dõi tình hình thực hiện, chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ ngay các vướng mắc, không để ách tắc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, người dân, doanh nghiệp.

 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 22

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524