Chỉ đạo điều hành
Khuyến khích về đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao (26/04/2019 10:50:00)
Trong thời gian qua, Chính phủ luôn quan tâm đến ngành nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố Hải Phòng cũng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số mô hình ứng dụng công nghệ cao có mô hình hiện đại khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên các nhà đầu tư vào lĩnh vực này ít hưởng ứng, vì nhà đầu tư chỉ bỏ tiền đầu tư khi có được quyền sử dụng đất lâu dài với quy mô diện tích phù hợp yêu cầu sản xuất. Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật đất đai nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa nông nghiệp, tiến kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giai đoạn tới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Trước hết về chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, Dự thảo Nghị định đã được hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên của Chính phủ để sớm ký ban hành.

Về cơ chế tiếp cận đất đai, đối với doanh nghiệp không có quy định về hạn mức nhận chuyển quyền, hạn mức cho thuê đất mà căn cứ vào dự án đầu tư được phê duyệt. Hiện nay, vướng mắc chủ yếu liên quan đến điều kiện nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ,.. các vấn đề này Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và đã có đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật đất đai tại Tờ trình số 120/TTR-BTNMT ngày 28/12/2017.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 14

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524