Chỉ đạo điều hành
Hạn mức giao đất nông nghiệp và nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (30/11/2017 12:47:00)
Gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV Cử tri tỉnh Nam Định đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 theo hướng mở rộng hạn mức cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Đối với đất nông nghiệp quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể tại Điều 129 và Điều 130.

Trên cơ sở quy định của Luật đất đai năm 2013, tại Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 đã quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hơn nhiều so với trước đây, cụ thể như sau:

“1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối:

a) Không quá 30 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Không quá 100 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:

a) Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.”

Quy định hạn mức như trên là phù hợp với khả năng, năng lực sản xuất đối với quy mô của đại bộ phận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, quy định nêu trên cũng đảm bảo hạn chế tình trạng một số ít người có điều kiện thu gom đất đai dẫn đến tình trạng người nông dân không có đất sản xuất. Trường hợp đặc biệt, hộ gia gia đình, cá nhân có nhu cầu diện tích đất lớn hơn để sản xuất lớn có thể thành lập doanh nghiệp để thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp với quy mô sản xuất lớn hơn.

Tuy nhiên, vấn đề cử tri nêu Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được tiếp thu và sẽ nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 12

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524