Chỉ đạo điều hành
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp (06/02/2018 16:00:00)
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp. Năm 2018 sẽ là năm đầu tiên Bộ triển khai xác định, đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp trong năm 2017.

Việc thực hiện xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công nằm trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; đồng thời, bám sát nội dung Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Bộ. Thông qua đó, Bộ sẽ nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Bộ chỉ số sẽ đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công do Bộ cung cấp, bao gồm các lĩnh vực: đất đai; môi trường; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; khí tượng thủy văn; viễn thám; biển và hải đảo; công nghệ thông tin. Trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công đã được Bộ cung cấp trong năm 2017 trong các lĩnh vực: đất đai; môi trường; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ.

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản với 23 tiêu chí của quá trình cung ứng dịch vụ công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Tiếp cận dịch vụ; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ công; Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Đối tượng đánh giá là các Văn phòng Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Văn phòng một cửa) thuộc Bộ. Đối tượng điều tra là người dân và tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2017.

Khảo sát sẽ được thực hiện thông qua phát trực tiếp hoặc gửi phiếu điều tra xã hội học qua đường bưu điện đến người dân, tổ chức để trả lời; đồng thời, được thực hiện trực tuyến trên mạng internet; qua gọi điện thoại; nhắn tin SMS; qua thư điện tử.

 


Bộ chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp gồm 5 yếu tố và 23 tiêu chí:

1. Tiếp cận dịch vụ: gồm 4 tiêu chí

+ Nơi giải quyết công việc có các biển chỉ dẫn thông tin rõ ràng.

+ Nơi ngồi chờ giải quyết công việc có gọn gàng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

+ Thời gian chờ đợi đến lượt để giải quyết công việc có phù hợp.

+ Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức của Bộ có đầy đủ.

2. Thủ tục hành chính: gồm 6 tiêu chí

+ Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ.

+ Thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác.

+ Các quy định, biểu mẫu của thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ kê khai.

+ Thành phần hồ sơ mà người dân/tổ chức phải nộp là đúng quy định.

+ Mức phí/lệ phí mà người dân/tổ chức phải nộp là đúng quy định.

+ Thời hạn giải quyết ghi trong giấy hẹn (tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đến ngày trả kêt quả) là đúng quy định.

3. Công chức giải quyết công việc: gồm 6 tiêu chí

+ Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự.

+ Công chức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức.

+ Công chức trả lời, giải thích đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức.

+ Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo.

+ Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu.

+ Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

4. Kết quả cung ứng dịch vụ công: gồm 3 tiêu chí

+ Kết quả đúng quy định.

+ Kết quả có thông tin đầy đủ.

+ Kết quả có thông tin chính xác.

5. Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị: gồm 4 tiêu chí

Yếu tố này được áp dụng đối với các trường hợp người dân, tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công của Bộ. Các tiêu chí đo lường sự hài lòng về yếu tố này gồm:

+ Bộ có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

+ Người dân/tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng.

+ Bộ có tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân/tổ chức.

+ Bộ có thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị cho người dân/tổ chức.


 

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 13

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524