Chỉ đạo điều hành
Chính sách hỗ trợ các địa phương trong xử lý rác thải, nước thải (27/04/2019 16:34:00)
Cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị Nhà nước có chính sách, giải pháp hỗ trợ các địa phương trong xử lý rác thải, nước thải và có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, khí thải của các khu công nghiệp, làng nghề.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Thái Bình: Hiện nay, việc thu gom, xử lý rác thải nông thôn đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do rác thải không được phân loại, xử lý vị trí đặt lò đốt rác xử lý tập trung gặp nhiều khó khăn do địa bàn của tỉnh “đất hẹp đông, mật độ dân cư cao”. Trước thực tế này, tại các địa phương, rác thải chủ yếu được xử lý bằng hình thức đốt và đào hố chôn lấp tại chỗ, nhiều xã không tìm được vị trí để đào hố chôn lấp; biện pháp này không xử lý triệt để do lượng rác thải sinh hoạt xả ra hàng ngày quá lớn. Bên cạnh đó, nguồn kinh phỉ phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nông thôn nói riêng hàng năm còn thiếu, chưa tương xứng với thực tế lượng rác thải phát sinh. Nhiều thôn, xóm hiện nay dù đã thành lập được tổ thu gom rác thải nhưng chưa thể hoạt động do kinh phí hỗ trợ đối với người làm công tác thu gom còn thấp, việc thu gom rác thải còn biểu hiện sự thiếu trách nhiệm của người dân, không tập kết rác đúng nơi quy định, rác thải vẫn vứt bừa bãi phía ngoài bể trung chuyển gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đề nghị Nhà nước có chính sách, giải pháp hỗ trợ các địa phương trong xử lý rác thải, nước thải và có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, khí thải của các khu công nghiệp, làng nghề.

Đối với kiến nghị có chính sách, giải pháp hỗ trợ các địa phương trong xử lý rác thải, nước thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để từng bước khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường, hỗ trợ kinh phí về chôn lấp và xử lý rác thải, đặc biệt là môi trường khu vực nông thôn, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ dự án đầu tư xử lý chất thải rắn tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, theo đó, đã quy định các chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xử lý chất thải rắn (hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; ưu đãi về tiền thuê đất; hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp,...); phối hợp với các Bộ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó, đã quy định đối với lĩnh vực đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, các địa phương có thêm kênh thu hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong các dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn. Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch xử lý chất thải rắn; lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cho phù hợp với thực tế của địa phương. Đồng thời, hàng năm, Bộ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó có nhiều cơ sở xử lý rác thải khu vực nông thôn đã xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Về kiến nghị có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường nhất là rác thải, khí thải của các khu công nghiệp, làng nghề: Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được ban hành sẽ tác động mạnh mẽ đến ý thức và nhận thức của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường; buộc các cá nhân, tổ chức phải đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam. Mức phạt tiền của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hiện nay, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường là cao nhất trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam (mức phạt tiền từ cảnh cáo đến 01 tỷ đồng đối với cá nhân và 02 tỷ đồng đối với tổ chức).

Trước đây, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã có tính răn đe cao, tuy nhiên Nghị đinh số 155/2016/NĐ-CP hiện nay còn có tính răn đe cao hơn đối với các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường (như trước đây hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép trên 10 lần với lưu lượng nước thải trên 10.000 m3/ngày.đêm thì mức phạt tiền là tối đa, hiện nay chỉ cần xả nước thải vượt trên 10 lần với lưu lượng lớn hơn 5.000 m3/ngày.đêm nhưng dưới mức tội phạm môi trường theo quy định của Bộ luật Hình sự thi đã bị xử phạt ở mức tối đa). Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, tịch thu tang vật vi phạm), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc khắc phục lại tình trang ô nhiễm môi trường đã bị ô nhiễm và phục hồi môi trường bị ô nhiễm) và công khai thông tin đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường hoặc tác động xấu đến xã hội,...

Ngoài công cụ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP nêu trên, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, trong đó đã định lượng các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường để xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Đây là một công cụ hữu hiệu để răn đe cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh trách nhiệm để thực hiện các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường.

CTTĐT


CÁC TIN LIÊN QUAN

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 35

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524